Ansættelse af medarbejdere uden EU-statsborgerskab

26. juli 2017

Den foretrukne ordning for virksomheder, der ønsker at ansætte kvalificeret arbejdskraft fra lande uden for EU har hidtil været den såkaldte beløbsordning, hvor der kan opnås arbejds- og opholdstilladelse, såfremt en række betingelser er opfyldt.

En af de væsentligste betingelser i ordningen er, at medarbejderens løn skal være et bestemt beløb, der årligt reguleres. For nuværende udgør det beløb 408.800 kr. (februar 2017-niveau).

Per den 1. juli 2017 er reglerne ændret til, at udbetalingen af beløbet fremover alene kan ske ved overførelsen af likvide midler til en dansk bankkonto. Således kan en arbejdsgiver fremover ikke længere opfylde kravet ved f.eks. at indregne værdi af firmabil, fri telefon, abonnementer eller andre ydelser i beløbet. Loven gælder tillige for ansøgninger indgivet efter den 1. juli på den såkaldte ”Fast Track” ordning.

Ændringen påvirker ikke mulighederne for fortsat at aflønne medarbejdere på denne måde eller overføre løn til en udenlandsk konto, men man skal altså fremover kunne dokumentere overførslen af likvide midler til medarbejderens danske bankkonto i forhold til beløbsgrænsen.

Den gode nyhed er til gengæld, at de nye krav kun gælder ansøgninger indgivet efter den 1. juli 2017. Såfremt man ansøger om forlængelse af en tidligere tilladelse, hvor løn- og ansættelsesvilkår er uændrede, vil der i udgangspunktet være mulighed for fortsat at være omfattet af de tidligere gældende regler.

Mere information om ordningen kan læses på siden Ny i Danmark

https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/arbejde/beloebsordningen.htm

Hvis I som medlemmer af Kooperationen har spørgsmål til ansøgninger om arbejds- og opholdstilladelser er I velkomne til at kontakte vores konsulenter herom. Ovenstående er alene et nyhedsreferat, og må således ikke læses som juridisk rådgivning.