Afleveringsattester

15. februar 2018

PostNord har ændret på mulighederne for at sende breve med afleveringsattest. Fremover er det kun erhvervskunder med en frankeringsaftale eller en frankeringsmaskine, der kan sende breve med afleveringsattest.

Hvis man som arbejdsgiver fx skal varsle vilkårsændringer eller opsige en medarbejder, vil opsigelsen mv. først få virkning fra det tidspunkt, den er kommet frem til medarbejderen. Det er arbejdsgiveren, der skal bevise, at en opsigelse er kommet frem til medarbejderen.

Når man sender et brev med afleveringsattest, modtager man en kvittering på, at brevet er afleveret på modtagerens adresse, og på hvilket tidspunkt brevet er afleveret. På den måde kan det bevises, at en opsigelse er kommet frem til medarbejderen fx ved månedens udgang.

Har virksomheden ikke en frankeringsaftale med PostNord eller en frankeringsmaskine, kan man dog ikke længere sende breve med afleveringsattest.

Hvis man som arbejdsgiver skal sikre, at en opsigelse mv. er kommet frem fx inden en måneds udgang, kan man som alternativ:

  • Sende brevet som e-mail, til e-boks mv.: I mange virksomheder er det sædvanligt at sende dokumenter til medarbejderne via e-mail, e-boks eller gennem andre elektroniske kommunikationsformer. For eksempel kan en medarbejder få sendt ansættelseskontrakt, lønsedler, feriekort, vagtplaner mv. I de tilfælde, hvor det fremgår af medarbejderens ansættelseskontakt, at dokumenter kan sendes elektronisk, eller hvor fx e-mail eller e-boks er et sædvanligt kommunikationsmiddel, kan du sende brevet til medarbejderen elektronisk. Husk ved e-mails at få en kvittering for modtagelse.

  • Aflevere opsigelsen personligt til medarbejderen og bede om en kvittering på modtagelsen.

  • Sende opsigelsen med kurér eller bud og bede om dokumentation på, at brevet er lagt i medarbejderens postkasse.

Et rekommanderet brev har den afgørende ulempe, at hvis modtageren ikke er hjemme på det tidspunkt, hvor PostNord forsøger at aflevere brevet, så tager PostNord brevet med tilbage og lægger i stedet en seddel i modtagerens postkasse om, at de kan hente et rekommanderet brev på posthuset eller på et udleveringssted. I det tilfælde vil et brev ikke anses for at være kommet frem til modtageren. Først på det tidspunkt, hvor modtageren henter brevet, anses det for at være kommet frem.