Nyheder

 • Hjælp til digitalisering for socialøkonomiske virksomheder
  2. maj 2019

  Hjælp til digitalisering for socialøkonomiske virksomheder

  Digitalisering kan give store muligheder, og de virksomheder, som formår at udnytte digitaliseringen til deres fordel, kan opnå store besparelser, øget produktivitet og bedre indsigt i data. Igennem EU-projektet Digital Ledelseskultur kan …
  Læs mere

 • ESPD servicen udfases
  29. april 2019

  ESPD servicen udfases

  Europa Kommissionen har besluttet at udfase ESPD servicen ultimo april 2019. Baggrunden herfor er, at den midlertidige ordning der blev indført primo 2016 – på baggrund af den nye udbudslov – nu af hver enkelt medlemsstat, skal gøres perma…
  Læs mere

 • Konkurrenceloven og underhåndsbud
  15. april 2019

  Konkurrenceloven og underhåndsbud

  Kooperationen har fået flere henvendelser fra medlemsvirksomheder, der som tilbudsgivende hovedentreprenører har fået afslag fra tilbud fra underentreprenører med den begrundelse, "at det er i strid med konkurrenceloven, da I selv i egenpro…
  Læs mere

 • Udviklingsforeningen søsætter nyt projekt
  15. april 2019

  Udviklingsforeningen søsætter nyt projekt

  Udviklingsforeningen har netop besluttet at give økonomisk støtte på 676.000 kr. til et projekt, der har til hensigt at danne et fundament for udvikling af nye og innovative arbejdsredskaber, som kan forbedre arbejdsmiljøet og effektivisere…
  Læs mere

 • Dataansvar for vikarer og konsulenter
  3. april 2019

  Dataansvar for vikarer og konsulenter

  Datatilsynet har offentliggjort en række vejledende principper for placeringen af dataansvaret i forbindelse med situationer, hvor en dataansvarlig virksomhed eller myndighed benytter sig af vikarer og konsulenter til behandling af personop…
  Læs mere

 • Forbruger eller erhvervsdrivende
  29. marts 2019

  Forbruger eller erhvervsdrivende

  Definitionen af, hvornår man som bygherre er forbruger og hvornår man som bygherre er erhvervsdrivende, er ofte til juridisk diskussion. Voldgiftsloven tager ikke stilling til, hvornår en bygherre er forbruger, så man tager derfor udgangspu…
  Læs mere

 • Kursus i beskatning af personalegoder
  27. marts 2019

  Kursus i beskatning af personalegoder

  Kooperationen udbyder halvdags-kursus om beskatning af personalegoder m.v. Den 1. juli 2018 blev SKAT erstattet af 7 nye specialiserede skattestyrelser med hver sit kerneområde. En af begrundelserne for at bryde det gamle SKAT op i styrels…
  Læs mere

 • Professor slår et slag for socialøkonomiske virksomheder
  21. marts 2019

  Professor slår et slag for socialøkonomiske virksomheder

  Socialøkonomiske virksomheder gør ofte ikke noget “væsen af sig”. Men i ethvert samfund er socialøkonomiske virksomheder væsentlige. De lægger vægt på og værdsætter på samme tid både demokratiske, sociale og økonomiske værdier og principper…
  Læs mere

 • Ny rapport - Cooperatives and Peace
  21. marts 2019

  Ny rapport - Cooperatives and Peace

  Kooperationen har sammen med Cooperative College (UK), Coopermondo (IT) og Cooperatives Europe udgivet en omfattende rapport om kooperativernes bidrag til konfliktforebyggelse og fredsopbygning. Rapporten indeholder en række konklusioner og…
  Læs mere

 • To Kuverter
  20. marts 2019

  To Kuverter

  To kuverter - ændring af udbudsloven vedtaget Den 26. februar 2019 vedtog Folketinget en ændring af udbudsloven. Baggrunden for ændringen er, at man vil øge gennemsigtigheden ved evalueringen af EU-udbud. Ændringen indebærer, at kravene ti…
  Læs mere

 • Den flade organisation
  20. marts 2019

  Den flade organisation

  Den flade organisation – Hvordan træffer man beslutninger uden en hierarkisk ledelsesstruktur? Flere virksomheder stryger det typiske hierarki og indfører en flad struktur, hvor de enkelte medarbejdere og teams tager små og store beslutnin…
  Læs mere

 • Dom nummer tre i MgO-sagen
  20. marts 2019

  Dom nummer tre i MgO-sagen

  Da man begyndte at anvende MgO-vindspærreplader i ydervæggene, var det med en tro på et nyt produkt, der var både billigere og bedre end de andre alternativer. Uheldigvis viste det sig, at pladerne var absolut uanvendelige til formålet, da …
  Læs mere

 • Kom på Bestyrelseskursus
  7. marts 2019

  Kom på Bestyrelseskursus

  Kursus for bestyrelsesmedlemmer i medlemsvirksomheder den 23. – 24. maj 2019. Kooperationen holder kursus for bestyrelsesmedlemmer i medlemsvirksomheder. Formålet med kurset er at sætte fokus på deltagernes rolle og ansvar som bestyrelsesm…
  Læs mere

 • Godtgørelse for nedsat effektivitet
  6. marts 2019

  Godtgørelse for nedsat effektivitet

  Kendelse: Godtgørelse for nedsat effektivitet En entreprenør har opnået en betydelig godtgørelse for nedsat effektivitet som følge af forskydning af entreprisen til vinterhalvåret. Sagen drejede sig om en betonentreprenør, der havde en ent…
  Læs mere

 • Femern Bælt projektet
  6. marts 2019

  Femern Bælt projektet

  Den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-projektet blev underskrevet 31. januar 2019, men det skal huskes, at der endnu ikke foreligger en præcis køreplan for færdiggørelse af milliard-projektet. Baggrunden herfor er, at man ikke ved,…
  Læs mere

 • Opsigelse af tillidsrepræsentant grundet sygdom
  6. marts 2019

  Opsigelse af tillidsrepræsentant grundet sygdom

  Langt de fleste overenskomster på kooperationens område  henviser til, at opsigelse af en tillidsrepræsentant skal være begrundet i ”tvingende årsager”. I en faglig voldgift har opmanden for nylig taget stilling til, at opsigelsen af en sy…
  Læs mere

 • Oplever du besværlige regler og administrative byrder?
  6. marts 2019

  Oplever du besværlige regler og administrative byrder?

  Oplever du besværlige regler og administrative byrder i din virksomhed? Så skriv dit ønske til virksomhedsforum, og de kan hjælpe med at lette de administrative byrder for din virksomhed. Virksomhedsforum fungerer som et uafhængigt rådgive…
  Læs mere

 • Udbyders pligt til at fastlægge evalueringsmetoden
  20. februar 2019

  Udbyders pligt til at fastlægge evalueringsmetoden

  En nylig kendelse fra Klagenævnet for Udbud vedrørende et begrænset udbud af en rammeaftale fastslår atter, at det er udbyders pligt at fastlægge evalueringsmetoden. Udbyder havde i udbudsbetingelserne vedrørende tildelingskriteriet ”pris” …
  Læs mere

 • 3 nye kurser
  20. februar 2019

  3 nye kurser

  3 nye kurser - primært rettet mod byggefolk Kursus i konflikthåndtering- og løsning, der afholdes i april  AB 18 - entrepriseretlig opdatering, halvdagskursus der afholdes i Aarhus, Aalborg, Glostrup og Kolding i løbet af foråret BR 18…
  Læs mere

 • Ny vejledning om forskelsbehandlingsloven
  20. februar 2019

  Ny vejledning om forskelsbehandlingsloven

  Ny vejledning om forskelsbehandlingsloven Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en ny juridisk vejledning om forskelsbehandlingsloven, som gælder på arbejdsmarkedet. Formålet med vejledningen er at give blandt andet arbejdsgivere, lønmo…
  Læs mere