Nyheder

 • Vinterbyggeri
  29. november 2018

  Vinterbyggeri

  På udendørs termometeret kan man allerede nu aflæse minusgrader og dermed, skal man som entreprenør også have overblik over, hvad der er og hvad der ikke er omfattet af ens tilbud i forhold til vinterforanstaltninger. I sidste halvdel af f…
  Læs mere

 • Lempelse af rimelighedskravet
  8. november 2018

  Lempelse af rimelighedskravet

  Gode nyheder på beskæftigelsesområdet, hvor satspuljekredsen d. 7. november har indgået aftale for 2019-2022. I tillæg til en række gode tiltag for at få mennesker med handicap i job og uddannelse, indebærer aftalen også en forsøgsordning,…
  Læs mere

 • Sygeløn – hvordan beregnes ancienniteten?
  25. oktober 2018

  Sygeløn – hvordan beregnes ancienniteten?

  Sygeløn – hvordan beregnes ancienniteten?Ansatte - der efter overenskomstens regler opnår krav på sygeløn efter en vis periodes ansættelse - får alene ret til sygeløn, hvis ancienniteten er opnået, før sygdommen indtræder. Har man ikke opnå…
  Læs mere

 • Gør din idé til virkelighed
  24. oktober 2018

  Gør din idé til virkelighed

  Realdanias kampagne Underværker inviterer alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe gode rammer for fællesskab og aktivitet til at søge om økonomisk støtte til at føre originale idéer ud i livet. Der skal være tale om idéer, d…
  Læs mere

 • Forslag om ændringer af udbudsloven
  10. oktober 2018

  Forslag om ændringer af udbudsloven

  Regeringen har fremsat et forslag til ændringer i udbudsloven. Ændringerne er: Pligt til at beskrive alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet og Pligt til at adskille vurderingen af opfyldelse af kvalitative kriterier fra vur…
  Læs mere

 • Troels Lund fjerner straf for ledige i socialøkonomiske virksomheder
  2. oktober 2018

  Troels Lund fjerner straf for ledige i socialøkonomiske virksomheder

  Efter henvendelse fra Kooperationen lover beskæftigelsesministeren nu at sikre, at det igen bliver muligt for dagpengemodtagere at udføre frivilligt ulønnet arbejde i socialøkonomiske virksomheder. Tidligere i år måtte en frivillig chauffø…
  Læs mere

 • Landdistrikter - Ny forskningsrapport
  1. oktober 2018

  Landdistrikter - Ny forskningsrapport

  Forskningsrapporten "Hvilken betydning har andelsorganiserede virksomheder i deres lokalområde?" er lavet af Center for Landdistriktsforskning (CFL), Syddansk Universitet. Kooperationen har finansieret hovedparten af rapporten med gode bidr…
  Læs mere

 • Spændende muligheder for kompetenceudvikling
  27. september 2018

  Spændende muligheder for kompetenceudvikling

  For medarbejdere under Kooperationens overenskomster med HK/Privat og Teknisk Landsforbund er der mulighed for at blive opkvalificeret gennem overenskomsternes kompetenceudviklingsfonde. Man kan få dækket udgifter til akademi- og diplomudd…
  Læs mere

 • Sygefraværssamtale over telefonen
  22. september 2018

  Sygefraværssamtale over telefonen

  En arbejdsgiver kunne ikke bortvise en medarbejder, der afslog at deltage fysisk i en mulighedssamtale. Landsretten lagde vægt på, at medarbejderen – der havde rygproblemer og kun kunne ligge på maven -havde tilbudt at gennemføre samtalen t…
  Læs mere

 • Afgørelse ved bortvisning
  29. august 2018

  Afgørelse ved bortvisning

  I en faglig voldgift blev der taget stilling til, om en for sent aflevereret lægeerklæring kunne danne grundlag for en bortvisning. I sagen fandt voldgiftsretten, at lægeerklæringen var afleveret for sent, men at dette ikke kunne danne grun…
  Læs mere

 • BMF Fonden - Vindende billeder
  29. august 2018

  BMF Fonden - Vindende billeder

  BMF-Fonden og Malerforbundet havde 6 december 2016 indbudt  malerskolernes lærlinge til faglig dyst. Konkurrencen skulle give eleverne færdigheder inden for uddannelsesmålene i farvelære og dekorationsteknik. Lærlingenes opgave var at udfær…
  Læs mere

 • Erstatning for udbudsfusk
  19. juli 2018

  Erstatning for udbudsfusk

  Efter en omfattende sag om ulovlig forskelsbehandling af byggekonsortier blev, primo januar 2018, projektdirektøren på milliardprojektet Nyt Hospital Bispebjerg fyret. Baggrunden for fyringen var en sønderlemmende kritik fra Klagenævnet fo…
  Læs mere

 • Tal pænt eller bliv opsagt
  19. juli 2018

  Tal pænt eller bliv opsagt

  Sagen angik berettigelsen af en virksomheds bortvisning den 10. juni 2015 af en medarbejder. Medarbejderen var udeblevet fra arbejde grundlovsdag. Som anført af byretten måtte det efter bevisførelsen lægges til grund, at grundlovsdag ikke v…
  Læs mere

 • Bevar registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder
  10. juli 2018

  Bevar registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder

  Kooperationen har samlet 49 virksomheder og organisationer på det socialøkonomiske område i et fælles opråb: Bevar og styrk registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder, der si…
  Læs mere

 • Svanemærkning af bygningsrenoveringer
  5. juli 2018

  Svanemærkning af bygningsrenoveringer

  Det største marked for byggeri er i dag bygningsrenovering og vedligeholdelse. Udover at renoveringen både fører til lav energianvendelse og godt indeklima er det nu også muligt at vælge en svanemærket renovering. Svanemærket sikrer samtidi…
  Læs mere

 • Upassende beskeder medførte opsigelse
  5. juli 2018

  Upassende beskeder medførte opsigelse

  indledt en kollegial venskabelig relation med en kvindelig socialrådgiver og de korresponderede sammen med e-mails og sms'er. Nogle af beskederne fra funktionæren til socialrådgiveren udviklede sig til at få seksuelt indhold, og hun bad fun…
  Læs mere

 • Femern-forbindelsen færdig i år 2028?
  5. juli 2018

  Femern-forbindelsen færdig i år 2028?

  Femerntunnelen mellem Lolland og den tyske ø Fehmarn bliver en 18 km lang sænketunnel, der kommer til at rumme en tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jernbanespor. Selskabet Femern A/S er bygherre og administrerer budget…
  Læs mere

 • AB 18, ABR 18 og ABT 18 offentliggjort
  21. juni 2018

  AB 18, ABR 18 og ABT 18 offentliggjort

  Efter mere end 3 års arbejde og næsten 100 officielle møder i AB-Udvalget, talrige indlæg m.v., herunder en betænkning på 573 sider, blev den nye AB 18 offentliggjort i dag kl. 12.00. Udvalget, der har bestået af repræsentanter fra bygherr…
  Læs mere

 • Opsigelse af en gravid
  21. juni 2018

  Opsigelse af en gravid

  Sagen omhandlede en virksomheds opsigelse af en medarbejder, og hvorvidt denne var i strid med ligebehandlingslovens § 9. Landsretten anførte, at det fremgår af ligebehandlingslovens § 9 blandt andet, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en…
  Læs mere

 • Ny samarbejdsform i byggeriet
  7. juni 2018

  Ny samarbejdsform i byggeriet

  I forbindelse med opførelsen af den nye arkitektskole i Aarhus har Bygningsstyrelsen anvendt en ny udbudsform nemlig New Partnering. Baggrunden for New Partnering er ønsket om at skabe et transparent forretningsmiljø og optimere byggeproce…
  Læs mere