Slut med krav om nøgletal

15. oktober 2015

Regeringen har besluttet, at virksomheders pligt til at indberette nøgletal for alment og statsligt byggeri ophører med udgangen af oktober 2015. Siden 2004 har entreprenør- og håndværksvirksomheder, der udfører byggeopgaver over en vis størrelse for staten, skullet oplyse nøgletal for de pågældende opgaver - siden 2007 har det også været gældende for alment byggeri.

Men i 2014 blev en evaluering af nøgletalssystemet afsluttet, og på baggrund af den evaluering har man vurderet, at kravet om at bruge nøgletalssystemet for det almene og statslige byggeri ikke har fungeret efter hensigten, og på den baggrund har regeringen valgt at ophæve reglerne med virkning fra den 1. november 2015.

Dog skal det huskes, at for byggerier, der er udbudt eller udbydes inden den 1. november 2015, gælder de nuværende regler fortsat, hvilket betyder, at indgåede aftaler om evalueringer skal overholdes.

Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk