Rapporten The Power of Cooperation

27. april 2016

Onsdag den 20. april 2016 var repræsentanter fra alle hjørner af den europæiske kooperation samlet til generalforsamling i Cooperatives Europe. Her var der oplæg fra græske, italienske og tyrkiske kooperativer om, hvordan de bidrager til at skabe mere tålelige vilkår for flygtninge i middelhavsområdet. Netværket af unge europæiske kooperativister havde et super spændende indlæg om væksten i nye kooperativer initieret af unge. Og ikke mindst blev rapporten "The Power of Cooperation" præsenteret med facts and figures om bevægelsen i hele europa. En af de mange pointer er, at de europæiske kooperativer tilsammen omsætter for 1.000 mia. EURO. Det er mere en det samlede BNP for Danmark, Norge, Sverige og Finland!
Du kan læse rapporten her