Pas på hvad du spørger om

28. marts 2017

En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle mænd og kvinder i forbindelse med ‎ansættelse. Det indebærer også, at arbejdsgiveren ikke må lægge vægt på planer om ‎graviditet og barsel ved ansættelsen. Hvis ansøgeren kan påvise faktiske ‎omstændigheder, der tyder på, at det alligevel har været tilfældet, vender bevisbyrden. Det betyder, at arbejdsgiveren skal afkræfte formodningen.

To kvindelige ansøgere søgte ansættelse hos den samme private lægeklinik. ‎Indehaveren af klinikken spurgte begge ansøgere pr. e-mail, om de havde planer om ‎graviditet inden for det næste års tid. Ansøgerne svarede ‎begge, at de på nuværende tidspunkt ikke havde planer om graviditet og blev efterfølgende begge indkaldt til samtale og fik tilbudt jobbet.‎

Ligebehandlingsnævnet udtalte, at ansøgernes svar om, at de ikke havde planer om ‎graviditet, blev tillagt vægt ved beslutningen om tilbud om ansættelse. Ansøgerne blev derfor hver tilkendt en godtgørelse på 10.000 kr.

Kilde: Ligebehandlingsnævnets afgørelser af 27. 2. 2017 med j. nr. 2016-6810-13463 og j. nr. 2016-6810-10771

Ovenstående er ikke og kan ikke erstatte rådgivning. Kontakt vores konsulenter for konkret juridisk rådgivning.