Nye regler om G-dage

5. januar 2017

Fra den 2. januar 2017 gælder følgende nye regler om dagpengegodtgørelse for 1, 2 og 3 ledighedsdag (de såkaldte G-dage):

En arbejdsgiver skal i udgangspunktet betale G-dage for et medlem af en A-kasses 1., 2. og 3. ledighedsdag, hvis

  1. medlemmet har været ansat som lønmodtager
  2. ansættelsesforholdet har haft en varighed på 3 måneder eller derover
  3. medlemmet hjemsendes eller har et arbejdsophør som følge af afskedigelse, ophør af opgavebestemt ansættelse, ophør af tidsbestemtansættelse eller lignende
    og
  4. der i de sidste 4 uger har været beskæftigelse i et omfang, der svarer til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i 2 uger.

Hvis ansættelsesforholdet har varet mindre end 3 måneder, skal der i 2017 kun betales én G-dag.

En arbejdsgiver kan højest betale 16 G-dage til det samme medlem pr. kalenderår. Heri medregnes betalinger for halve G-dage.

Som medlem af Kooperationen kan du få rådgivning i alle spørgsmål vedrørende betaling af G-dage, hvis du har valgt at tilmelde dig vores rådgivningsydelser. Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og må derfor ikke læses som erstatning herfor.