Ny vejlov og bod ved forsinkelser

25. april 2016

Den nye ’Lov om offentlige veje’, der trådte i kraft den 1. juli 2015, beskriver, at Vejmyndigheden i en kommune kan lade en gravetilladelse være betinget af en bod ved forsinkelser.

Disse regler er nu beskrevet i Transport- og Bygningsministeriets bekendtgørelse, som træder i kraft den 1. juli 2016, og som den første kommune i Danmark vil Københavns Kommune anvende de nye regler fra den 1. juli 2016.

Af Transport- og Bygningsministeriets bekendtgørelse fremgår det, at Vejmyndigheden skal fastlægge boden på baggrund af vejens betydning for trafikafviklingen, og at boden skal stå i et sagligt og rimeligt forhold til de gener, forsinkelsen af gravearbejdet påfører trafikken eller andre planlagte arbejder på vejen.

Københavns Kommune vil således anvende bodsbestemmelser, hvor den anvendte metode er at gange trafikmængden med bodsstørrelsen pr. uge.

Boden er den samme for veje, cykelstier og fortove, mens den konkrete størrelse for en strækning afhænger af trafikmængden, og såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvorvidt en hændelse er uforudset eller ej, vil denne i sidste instans skulle afprøves ved en domstol.

Boden vil ved en ugens forsinkelse være afhængig af trafikmængden – se eksemplerne nedenfor.

  Meget trafik Mellem trafik Mindre trafik Meget cykeltrafik
1 uges forsinkelse H. C Andersens Boulevard Valby Langgade Wittenberggade Dr. Louises Bro
Vej Ca. 350.000 kr. Ca. 50.000 kr. Ca. 35.000 kr. Ca. 42.000 kr.
Cykelsti Ca. 150.000 kr. Ca. 15.000 kr. Ca. 25.000 kr. Ca. 252.000 kr.
Fortov Ca.  25.000 kr. Ca. 15.000 kr. Ca. 10.000 kr. Ca. 10.000 kr.

 

Reglerne forventes at blive taget løbende i anvendelse i landets øvrige kommuner når de første erfaringer foreligger.