Ny kendelse på maleroverenskomstområdet

1. marts 2017

I en faglig voldgiftskendelse fra den 19. januar 2017 er det slået fast, at reglen i maleroverenskomstens § 10, stk. 2 omfatter de til enhver tid gældende bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen.

Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Det påhviler parterne nøje at følge alle givne sikkerheds- og velfærdsbestemmelser”.

Danske Malermestre havde nedlagt principal påstand om, at bestemmelsen måtte anses som en kutyme/praksis, der kunne opsiges med et rimeligt varsel uafhængigt af overenskomsten, og subsidiært, at der ved bestemmelsens tilblivelse var taget forbehold for, at det udelukkende var arbejdsmiljølovgivningen pr. 1. marts 1973, der er omfattet af bestemmelsen.

Opmanden forkastede begge påstande og gav i stedet Malerforbundet medhold i, at bestemmelsen ikke skal forstås som indeholdende en form for begrænsning i de forhold, der kan påtales ved brud på arbejdsmiljølovgivningen. 

Vi opfordrer i lyset heraf vores medlemmer til at være opmærksomme på kendelsen.