Ny dom om vikarers forhold

1. september 2016

Højesteret har i en helt ny dom afsagt i august måned fastslået, at en vikar ikke havde ansættelsesvilkår, der mindst svarede til de fastansatte i medfør af kollektiv overenskomst, og at vikarlovens ligebehandlingsprincip dermed var tilsidesat.

Sagen var anlagt af et fagforbund på vegne af en laborantvikar mod et vikarbureau, der blandt andet havde konverteret overenskomstfastsatte feriefritimer til løn og undladt at betale et personligt tillæg, som alle fastansatte laboranter fik. Højesteret fastslog, at vikarens rettigheder var blevet krænket, og idømte vikarbureauet foruden efterbetalingskravene en godtgørelse på 15.000 kr.

Selv om sagen var anlagt mod vikarbureauet, og altså ikke den brugervirksomhed, hvor vikaren udførte sit arbejde, finder vi med dommen anledning til at minde vores medlemmer om, at man som overenskomstdækket brugervirksomhed skal være opmærksom på, om vikarbureauet er dækket af en kollektiv overenskomst.

Hvis ikke det er tilfældet, bør man som brugervirksomhed stille det som betingelse for vikaraftalen, at vikarbureauet påtager sig at aflønne efter overenskomsten hos brugervirksomheden.

I modsat fald har Arbejdsretten, i en dom fra 2015, fastslået, at man som brugervirksomhed kan hæfte for vikarbureauets overholdelse af overenskomsten, også selvom brugervirksomheden loyalt har oplyst vikarbureauet om forholdene.

Ovenstående er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Kontakt vores konsulenter i spørgsmål om vikarers rettigheder eller andre arbejdsretlige spørgsmål.