Krav om registrering af reelle ejere

28. marts 2017

Det er allerede et krav, at ”legale ejere” i selskaber af typen IVS, ApS, A/S, P/S og registreringspligtige K/S skal registreres i Erhvervsstyrelsens register.

Nu er en ny bekendtgørelse sendt i høring. Den træder efter planen i kraft den 23. maj 2017 og betyder, at der fremover skal ske registrering af selskabers reelle ejere.

Kravet gælder for alle selskabsformer, undtagen enkeltmandsvirksomheder og børsnoterede selskaber, og det vil sige, at det også gælder for de af vores medlemmer, der driver deres virksomhed som andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) eller som forening med begrænset ansvar (f.m.b.a.)

En legal ejer er en fysisk eller juridisk person (virksomhed), der besidder stemmerettigheder eller kapital i en virksomhed.

En reel ejer kan kun være en fysisk person, og er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en virksomhed.

En fysisk person kan derfor både være legal og reel ejer af en virksomhed på samme tid, mens et selskab kun kan være legal ejer.

Formålet bag de nye regler er at hjælpe myndighederne med at identificere de personer, der står bag selskaberne, så oplysningerne blandt andet kan bruges til bekæmpelse af f.eks. hvidvaskning af illegalt optjente penge.

Hvis ikke det er muligt at identificere virksomhedens reelle ejere, er der i forslaget lagt op til, at virksomhedens daglige ledelse skal registreres som reelle ejere.

Den første registrering af den/de reelle ejere skal være foretaget på virk.dk inden den 1. oktober 2017.

Erhvervsstyrelsen forventer, at registeringen går online inden udgangen af første halvår af 2017.