Koordinator til socialøkonomisk indsats

12. september 2016

Kooperationen søger en selvstændig og udadvendt projektmedarbejder med gode planlægnings- og samarbejdsevner til at være primus motor og tovholder i udviklingen af hhv. et netværk og et opkvalificeringsforløb om og for socialøkonomiske virksomheder i Region Midt.

Stillingen er fysisk placeret i Aarhus, men arbejdet vil skulle udføres i tæt samarbejde med Kooperationens sekretariat i København samt projektets øvrige samarbejdspartnere.

Arbejdsopgaver

Som et led i projektet Rummelig imidt i Region Midtjylland skal Kooperationen over de næste 3 år udvikle et socialøkonomisk opkvalificeringsforløb for offentlige erhvervsservicekonsulenter samt udvikle og drive et regionalt netværk for socialøkonomiske virksomheder.

Opkvalificeringsforløb

Du vil - i tæt samspil med projektets partnere – blive tovholder og pennefører i udviklingen af opkvalificeringsforløbets indhold. Og herefter vil du være hovedansvarlig for forløbets praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder markedsføring, program, kontakt til oplægsholdere, lokaler og forplejning mv. Det vil med andre ord være dit ansvar at holde styr på deltaljer og aftaler, og sikre at alt er på skinner i forbindelse med de mange aktiviteter og arrangementer.

Netværket

Du vil fungere som den daglige kontaktperson og administrator/sekretariat for det socialøkonomiske netværk, og vil være ansvarlig for at planlægge de enkelte arrangementer og netværksmøder (lokaler og forplejning, invitationer, dagsordener/program, referater m.v.). Herudover vil du forestå den løbende kontakt med og formidling af nyheder til, netværkets medlemmer.

Vi søger en person med relevant uddannelse, som har:

  • Stærke og veldokumenterede organisatoriske, koordinerende og administrative evner
  • Erfaring med at planlægge og afvikle uddannelsesaktiviteter, konferencer, netværk, møder o. lign

Indgående kendskab til og erfaring med et eller flere af følgende emner:

  • Socialøkonomiske virksomheder og socialt entreprenørskab
  • Inklusion af udsatte borgere på arbejdsmarkedet
  • Iværksætteri, forretningsdrift, erhvervsfremmeaktiviteter og kontakt til/samarbejde med private virksomheder

Som person er du en udadvendt og initiativrig person med stor energi, som kan navigere og få ting til at ske i tæt samspil med mange forskellige aktører. Du har gode ”netværkskompetencer”: Er nysgerrig og engageret, god til at tage kontakt til folk og danne nye relationer, og du er ikke mindst dygtig til indsamle og formidle viden.

Det er en fordel at have bil, være lokaliseret i Midtjylland og have godt lokalkendskab og netværk.

Om os

Kooperationen er arbejdsgiver- og interesseorganisation for kooperative og socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Vi yder vore medlemmer professionel rådgivning og service på tværs af et bredt spekter af forskellige virksomheder og virksomhedstyper – heriblandt socialøkonomiske virksomheder. Samtidig involverer vi os i aktiviteter rettet mod at skabe flere kooperative og socialøkonomiske virksomheder i Danmark.

Vi er organiseret med et sekretariat i København og selvstændige, lokale kooperative fællesråd på tværs af landet. Den opslåede stilling vil fysisk være placeret i tilknytning til Det Kooperative Fællesråd i Aarhus, mens det konkrete arbejde vil skulle udføres i tæt samarbejde med sekretariatet i København.

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen løber fra 1. november 2016 til og med marts 2019. Der er tale om en deltidsstilling med varierende arbejdstid mellem 15-25 timer ugentligt. Løn- og ansættelsesforhold i forhold til kvalifikationer og i henhold til overenskomst.

Der er også mulighed for at blive tilknyttet projektet som ekstern konsulent med fast kontraktsum.

Ansøgningsfristen er den 23. september kl. 12.00.

Samtaler finder sted den 28. september i Aarhus.

Send din ansøgning bilagt CV og eksamenspapirer til hmg@kooperationen.dk eller Kooperationen, Reventlowsgade 14, 2.sal, 1651 København V, mkr.: "Rummelig imidt".

Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte konsulent Karen Elisabeth Høeg, tlf.nr. 33 55 77 30