Kontrolbesøg af SKAT

2. september 2015

Ifølge et netop fremsat regeringsforslag skal SKAT fremover ikke have adgang til private haver. SKAT skal ikke kunne kræve at få oplyst cpr-nummer af de arbejdende personer, de møder i den private have. Endvidere bortfalder kravet om skiltning med, hvem der udfører den pågældende entreprise.

Som det er i dag, skal SKAT ved deres kontrolbesøg i private haver sikre sig, at den pågældende husejer ikke har inviteret useriøse byggefirmaer uden respekt for skattebetaling, arbejdsmiljø og overenskomster.

Muligheden for myndighederne til at kontrollere på privat grund, hvis der er begrundet mistanke om, at der foregår ulovligheder, er utrolig vigtig. Denne mulighed har gjort sig gældende i flere år og har været en succes. Det kan i den forbindelse nævnes, at BAT-Kartellet ved en aktion på 700 arbejdspladser konstaterede, at i Nordsjælland havde man en rekord i brug af sort arbejde og social dumping. Kun 30 procent af de udenlandske firmaer arbejdede lovligt nord for København.

Lovforslagets krav om at afskaffe pligten for en arbejdsudøvende til i forbindelse med en kontrol at oplyse cpr-nummer og eventuel forevise gyldig legitimation er et klart tilbageskridt for hele cpr-nummer systemet. I Danmark bruger vi cpr-nummeret til at identificere os med – ikke alene overfor SKAT - men ved alle henvendelser til såvel de offentlige myndigheder som til private virksomheder som f.eks. banker, a-kasser, fagforeninger m.v. Der er ganske enkelt intet krænkende i at spørge efter et cpr-nummer.

Og forslaget om at afskaffe kravet om, at der på alle byggepladser, hvor entreprisen er over 50.000,- kr. inklusive moms, skal være opsat skilte, hvoraf det fremgår, hvilken virksomhed der udfører arbejdet, er også et klart tilbageskridt. Vi spørger os selv - hvem er det lovforslaget skal hjælpe ved at fjerne kravet om skiltning?

Det skal ikke glemmes, at mange virksomheder bruger skiltning på byggepladsen som en del af deres markedsføring og i den forbindelse skal et eksempel fra Sønderjylland nævnes. Manglende skiltning ved et større nedbrydningsarbejde på en sommerhusgrund medførte, at myndighederne blev pudset på sagen. Det blev afsløret, at arbejdet blev udført af et konkurserklæret firma, og at arbejdet var livsfarligt!

Eksemplet viser tydeligt, at regeringens lovforslag vil hjælpe de firmaer, der ikke vil opdages, fordi de har noget at skjule overfor myndighederne!

Kooperationen følger nøje lovforslaget og vil også afgive et høringssvar.

Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk