Harmonisering af reglerne om G-dage

7. juni 2016

I medfør af en lov vedtaget den 3. juni 2016 bliver retten til G-dage harmoniseret. Retten til den tredje G-dag forsvinder helt, så der fremover maksimalt kun kan udbetales to G-dage. Samtidig forsvinder undtagelsen om, at der ikke skal betales G-dage, hvis ansættelsesforholdet har varet mindre end 3 måneder, men det vil fortsat være et krav, at medarbejderen har været beskæftiget i 4 uger hos arbejdsgiveren svarende til 2 ugers fuld overenskomstmæssig arbejdstid.

Loven træder delvist i kraft den 2. januar 2017. Det nærmere tidspunkt for afskaffelsen af den tredje G-dag vil blive fastsat af ministeren.