Brev til beskæftigelsesministeren

15. januar 2016

Kooperationen arbejder målrettet for en revidering af rimelighedskravet og dispensationsmulighederne for socialøkonomiske virksomheder, sådan at udsatte borgere, herunder også førtidspensionister, lettere kan opnå og/eller bibeholde deres beskæftigelse.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen udtaler den 14. januar 2016 til medierne, at han vil kontakte arbejdsmarkedets parter med henblik på en revidering af rimelighedskravet og dispensationsmulighederne for socialøkonomiske virksomheder. Som arbejdsgiverorganisation for socialøkonomiske og kooperative virksomheder i Danmark, og dermed en del af arbejdsmarkedets parter, håber vi, at beskæftigelsesministeren også vil inddrage Kooperationen i denne dialog. Læs her vores henvendelse til ministeren her.