Ansættelsesklausuler

7. januar 2016

Lov om ansættelsesklausuler er trådt i kraft den 1. januar 2016. Nogle af lovens hovedtræk er:

  • Nye og strenge gyldighedsbetingelser for aftaler om klausuler
  • Nye og snævre grænser for klausulers varighed
  • Nye krav om kompensation til medarbejdere i klausulperioden
  • Et næsten totalt forbud mod aftaler mellem to eller flere virksomheder om ikke at rekruttere hinandens medarbejdere (såkaldte jobklausuler)

Vi vil på vores kommende personaleforumarrangementer gennemgå de væsentligste ændringer i loven.

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning eller erstatning herfor. Kontakt Kooperationens konsulenter, hvis du som medlem af Kooperationen har spørgsmål til indgåelsen af ansættelsesklausuler.