Ændring af regler for G-dage

28. marts 2017

Reglerne for G-dage bliver ændret den 1. juli 2017.

Ændringen betyder, at den nuværende regel om, at et ansættelsesforhold under tre måneder alene udløser ret til én G-dag sløjfes, og at der fremover vil være ret til to G-dage, uanset hvor længe personen har været ansat.

Ovenstående er alene bragt som et nyhedsreferat til orientering. Kontakt altid vores konsulenter i konkrete spørgsmål vedrørende betaling af G-dage.