Nyheder / Covid-19

 • Projekt “Saving Jobs!”
  13. oktober 2016

  Projekt “Saving Jobs!”

  Projektet har til formål at forbedre mulighederne for at omdanne virksomheder til medarbejderejede kooperativer. Det første møde i det europæiske projekt "Saving Jobs!" fandt sted i Manchester (Storbritannien) den 5.-6. september 2016. Pro…
  Læs mere

 • Feriefridage kunne ikke kræves udbetalt
  13. oktober 2016

  Feriefridage kunne ikke kræves udbetalt

  Højesteret har afsagt dom i en sag, der vedrørte spørgsmålet om krav på udbetalingen af ikke-afholdte feriefridage. ”Feriefridagene” har ikke noget at gøre med de feriedage, der gælder i medfør af ferieloven, men havde her status af en kuty…
  Læs mere

 • Ændring af regler i tilbudsloven
  13. oktober 2016

  Ændring af regler i tilbudsloven

  Der er ingen tvivl om, at det offentlige er en vigtig indkøber på bygge- og anlægsområdet. Derfor er det væsentligt, at der er gode rammer for at gennemføre udbud med rimelige vilkår for såvel de offentlige ordregivere som de virksomheder, …
  Læs mere

 • Fra Bruxelles til Mondragon - ungdommens rolle i Europa
  29. september 2016

  Fra Bruxelles til Mondragon - ungdommens rolle i Europa

  Af Kasper Herbøl, KnowledgeWorker  For snart to år siden fandt 60 kooperative unge fra 14 forskellige lande sammen i Young European Cooperators Network (YECN). KnowledgeWorkers udsendte beretter om udviklingen. Den kooperative bevægelse b…
  Læs mere

 • Kooperationen har vundet udbud
  16. september 2016

  Kooperationen har vundet udbud

  Stor satsning på socialøkonomiske virksomheder i Midtjylland. Kooperationen har vundet udbud, som skal styrke socialøkonomiske virksomheder i Region Midt. Projekt Rummelig imidt består af en række konkrete initiativer rundt i hele Region Mi…
  Læs mere

 • Opsigelse af elev inden praktikophold
  15. september 2016

  Opsigelse af elev inden praktikophold

  Højesteret har i sidste uge afsagt en dom om retten til at opsige en uddannelsesaftale omfattet af erhvervsuddannelsesloven. Efter lovens § 60, stk. 1, kan en uddannelsesaftale i hovedreglen ikke opsiges af aftalens parter. Af bestemmelsen…
  Læs mere

 • Koordinator til socialøkonomisk indsats
  12. september 2016

  Koordinator til socialøkonomisk indsats

  Kooperationen søger en selvstændig og udadvendt projektmedarbejder med gode planlægnings- og samarbejdsevner til at være primus motor og tovholder i udviklingen af hhv. et netværk og et opkvalificeringsforløb om og for socialøkonomiske virk…
  Læs mere

 • Ny dom om vikarers forhold
  1. september 2016

  Ny dom om vikarers forhold

  Højesteret har i en helt ny dom afsagt i august måned fastslået, at en vikar ikke havde ansættelsesvilkår, der mindst svarede til de fastansatte i medfør af kollektiv overenskomst, og at vikarlovens ligebehandlingsprincip dermed var tilside…
  Læs mere

 • Unik mulighed for en heldig medlemsvirksomhed
  18. august 2016

  Unik mulighed for en heldig medlemsvirksomhed

  Vi udlodder en friplads til en af vores medlemsvirksomheder til den internationale skole for sociale kooperativer i Italien!  Social Cooperatives International School inviterer nu ledere af sociale kooperativer til Napoli i Italien til fir…
  Læs mere

 • Et afslag på fastansættelse var ikke en opsigelse
  18. august 2016

  Et afslag på fastansættelse var ikke en opsigelse

  I en nylig afsagt dom fra Østre Landsret er det igen fastslået, at en beslutning om ikke at fastansætte en gravid medarbejder efter udløbet af hendes tidsbegrænsede ansættelse, ikke var at sidestille med en opsigelse Efter ligebehandlingsl…
  Læs mere

 • JORTON A/S får ny direktør
  18. august 2016

  JORTON A/S får ny direktør

  JORTON A/S har udnævnt Allan Harbo som administrende direktør. Allan Harbo er uddannet ingeniør, kloakmester og snedker. Han har været ansat samlet 14 år hos JORTON A/S heraf de sidste 11 år som afdelingschef for JORTON’s Region Nord. Læs p…
  Læs mere

 • JA! Kædeansvar gælder
  18. august 2016

  JA! Kædeansvar gælder

  Klagenævnet for Udbud har netop afsagt en kendelse vedrørende kædeansvar på baggrund af en klage fra Dansk Byggeri Region Hovedstaden havde i udbudsbetingelser vedrørende opførelsen af et parkeringshus på Nyt Hospital Herlev blandt andet p…
  Læs mere

 • Lovforslag om hvidvask af penge i høring
  18. august 2016

  Lovforslag om hvidvask af penge i høring

  Kooperationen har følgende bemærkninger om forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme: Vi finder i forhold til implementeringen af 4. Hvidvaskdirektiv i dansk lovgivning, at vi med dette nye…
  Læs mere

 • Konsulent søges til Kooperationen
  4. august 2016

  Konsulent søges til Kooperationen

  Fællesskaber med stærke værdier. Som arbejdsgiver og interesseorganisation for de kooperative og socialøkonomiske virksomheder i Danmark er Kooperationen en organisation i stærk udvikling. På tværs af brancher og selskabsformer har vi det …
  Læs mere

 • Ny finanseringsmulighed for socialøkonomiske virksomheder
  21. juli 2016

  Ny finanseringsmulighed for socialøkonomiske virksomheder

  Iværksættere og socialøkonomiske virksomheder kan se frem til oprettelsen af to nye puljer med i alt knap 10 mio. kr. Pengene uddeles af Erhvervsstyrelsen og kommer fra overskuddet fra salg af erindringsmønter i anledning af Dronningens 70 …
  Læs mere

 • Ny informationsfolder
  24. juni 2016

  Ny informationsfolder

  "Nye muligheder - giv jeres virksomhed et fællesskab for fremtiden" er titlen på vores nye informationsfolder. Du kan læse den her.
  Læs mere

 • Harmonisering af reglerne om G-dage
  7. juni 2016

  Harmonisering af reglerne om G-dage

  I medfør af en lov vedtaget den 3. juni 2016 bliver retten til G-dage harmoniseret. Retten til den tredje G-dag forsvinder helt, så der fremover maksimalt kun kan udbetales to G-dage. Samtidig forsvinder undtagelsen om, at der ikke skal bet…
  Læs mere

 • Tilbudsloven og evalueringsmodellen
  26. maj 2016

  Tilbudsloven og evalueringsmodellen

  Pligten til at offentliggøre evalueringsmodellen gælder også for udbud efter tilbudsloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort et notat, hvoraf det fremgår, at offentliggørelse af evalueringsmodelllen også gælder for lici…
  Læs mere

 • Med samfundsansvar i blodet
  12. maj 2016

  Med samfundsansvar i blodet

  Interview med Susanne Westhausen.  Der ligger en overlevelseskraft i, at når der opstår kriser, rykker mennesket tættere sammen. Sammenhold gør stærk, siger man, og ingen kan vel være i uenig i, at det i hvert fald ikke gælder for det mods…
  Læs mere

 • Rapporten The Power of Cooperation
  27. april 2016

  Rapporten The Power of Cooperation

  Onsdag den 20. april 2016 var repræsentanter fra alle hjørner af den europæiske kooperation samlet til generalforsamling i Cooperatives Europe. Her var der oplæg fra græske, italienske og tyrkiske kooperativer om, hvordan de bidrager til at…
  Læs mere