Udviklingsforeningens årsmøde 2019

Ansøgning om midler fra Udviklingsforeningen  / Udviklingsforeningens årsmøde 2019

Udviklingsforeningens årsmøde 2019 afholdes den 7. marts 2019 på Hotel Opus i Horsens, Egebjergvej 1

Udvklingsforeningen holder årsmøde for medlemsvirksomhederne. Hver medlemsvirksomhed har en 1 stemme på årsmødet i følge vedtægterne. Herudover kan virksomheden tilmelde deltagere uden stemmeret til årsmødet.

Program den 7. marts 2019

Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 Velkomst
Kl. 13.15 Generalforsamling
Kl. 14.30 Kaffepause
Kl. 15.00 

Droner som værktøj i byggeriet
v/konsulent Mathias Flindt, Robotteknologi, Teknologisk Institut.
Instituttet har et af Europas ledende robot-innovationscentre og vi skal høre om droner som værktøj i byggeriet, herunder droners anvendelse ved betoninspektion, revnedetektion samt kvalitetssikring.
Mathias afslutter oplægget med en udendørs droneopvisning

Kl. 17.00  Afslutning
Kl. 18.30 Middag
   

Generalforsamling

Dagsorden
01. Konstituering af årsmødet
    a) Vedtagelse af forretningsorden
    b) Valg af dirigent
02. Beretning ved formanden
03. Regnskab 2018
04. Fastsættelse af kontingent for 2020
05. Valg til bestyrelsen
06. Indkomne forslag
07. Eventuelt 

Pris

Deltagelse i årsmødet er gratis.

Afbud

Afbud skal meddeles senest onsdag den 6. februar 2019.
Ved manglende rettidigt afbud opkræves kr. 1.000.

Tilmeldingsfrist

Sidste frist for tilmelding er mandag den 21. januar 2019.

Udviklingsforeningens årsmøde 2019