VN konference 2017

Konsulenttjenesten / VN konference 2017 / Trivselsundersøgelser /Spørgsmål og fortolkninger

VN-KONFERENCE 2017 ER AFLYST!

VN-konference 2017, der var planlagt til afholdelse den 8. november 2017, er desværre aflyst.
 
Aflysningen skyldes, at BL – Danmarks Almene Boliger, har meddelt Kooperationen og Samarbejdsrådet, at man ikke længere ønsker at afholde udgifterne til BLs medlemmers deltagelse i konferencen.
 
Det økonomiske grundlag for konferencen er derfor ikke længere til stede, og Samarbejdsrådet har derfor ikke haft andet valg end at aflyse konferencen og udgivelsen af bladet ”Sam|arbejde”, der normalt udkommer kort efter, at konferencen har fundet sted.
 
Det vides i skrivende stund ikke, i hvilken form VN-konferencen vil blive afholdt i 2018.

 

Tema: Fremtidens arbejdsplads

Samarbejdsrådet for Kooperationen og LO indbyder til VN konference 2017 for ledelses- og medarbejderrepræsentanter i de kooperative virksomhedsnævn. Konferencen vil i år have særligt fokus på fremtidens arbejdsplads, hvilke forandringer sker på arbejdsmarkedet, og hvordan får det indflydelse på samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse.

Tid og sted

Onsdag den 8. november 2017 kl. 10.00-16.00.
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C

Program

Kl. 10.00 Velkomst
Ved Samarbejdsrådets formand, Susanne Westhausen, Kooperationen.

TeaterSpektrum vil stå for præsentationen af oplæggene og i øvrigt sørge for at binde dagen sammen.

 Kl. 10.15 Ny teknologi, digitalisering og automatisering – udfordringer og muligheder
Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen giver et bud på de forandringer, vi kan forvente på arbejdsmarkedet i de kommende år, og hvordan de kan forventes at få indflydelse på samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse.

 Kl. 11.00 Pause

 Kl. 11.10 Virksomhedsoplæg 
Ledelse og medarbejdere fra tre virksomheder deler ud af deres erfaringer med indførelsen af ny teknologi.

 Kl. 12.00 Frokost

 Kl. 13.00 Interaktiv del 
Skuespillere fra TeaterSpektrum tager over og inviterer deltagerne til at deltage i en interaktiv del, hvor man som konferencedeltager kan gå i dybden med de problemstillinger, som ny teknologi kan give anledning til. 

 Kl. 15.50 Afslutning
Afrunding af dagen.

Gratis deltagelse

Det er gratis at deltage i konferencen.
Ved manglende afbud opkræves kr. 500.

Kooperationen yder ikke tabt arbejdsfortjeneste eller transportgodtgørelse.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er torsdag den 5. oktober 2017.

Konflikthåndtering- og løsning