VN konference 2016

Konsulenttjenesten / VN konference 2016 / Trivselsundersøgelser /Spørgsmål og fortolkninger

Tema: Samarbejdets rammer, redskaber og muligheder

Samarbejdsrådet for Kooperationen og LO byder til VN konference 2016 for ledelses- og medarbejderrepræsentanter i de kooperative virksomhedsnævn. Konferencen vil i år have særligt fokus på samarbejdsprocesserne mellem ledelsen og medarbejderne, og de redskaber der ligger i Samarbejdsaftalen.

Konferencen er afholdt

Du kan læse om dagen og Steen Hildebrandts indlæg her.

Tid og sted

Torsdag den 17. november 2016 kl. 10.00-16.00.
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C

Program

Kl. 10.00 Velkomst
Ved Samarbejdsrådets formand, Susanne Westhausen, Kooperationen.

 Kl. 10.15 Hvordan opnås et godt samarbejde?
Professor Steen Hildebrandt deler ud af sin store erfaring på samarbejdsområdet og kommer med et bud på, hvad et godt samarbejde er, og hvordan virksomhederne opnår det ved hjælp af en fælles forståelse af samarbejdsaftalen.

 Kl. 11.15 Pause

 Kl. 11.30 Samarbejdsaftalens redskaber 
June Halvorsen, arbejdsmiljø- og samarbejdskonsulent i HK Privat og David Bar-Shalom, advokat og samarbejdskonsulent i Kooperationen fortæller om de rammer og redskaber, samarbejdsaftalen giver. 

 Kl. 12.00 Frokost

 Kl. 13.00 Skræddersyet samarbejde 
Arbejdernes Landsbank holder oplæg om deres måde at samarbejde på.

 Kl. 13.30 I gang med arbejdet
I får mulighed for at drøfte oplæggene og jeres egne erfaringer med samarbejdet i VN.
Måske kan I allerede i dag blive enige om at prøve nye metoder af?

 Kl. 15.50  Afslutning
Tak for denne gang - ved næstformand for Samarbejdsrådet, Morten Skov Christiansen, LO.

Gratis deltagelse

Det er gratis at deltage i konferencen.
Ved manglende afbud opkræves kr. 500.

Kooperationen yder ikke tabt arbejdsfortjeneste eller transportgodtgørelse.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er fredag den 14. oktober 2016.

Konflikthåndtering- og løsning