Folkelig energi

Hvorfor er det forbrugerejede en god forretning?

Dansk forsyningspolitik står ved en skillevej med regeringens 2025 plan, hvor privatiseringen vil betyde en markant kursændring for forbrugerejet energi. Regeringens 2025 plan er ikke alene problematisk for den eksisterende energipolitik, men vil potentielt kunne have en alvorlig indvirkning på vores lange tradition for at deltage i fællesskabet og det fælles ejerskab, som har været bærende for det danske velfærdssamfund. Det er det, vi er gode til og det, der gør os til noget særligt i Danmark.

Hvad vil vi med konferencen?

I august 2016 udkom den omdiskuterede McKinsey rapport ”Forsyningssektorens effektiviseringspotentiale” om mulighederne for at effektivisere forsyningssektoren. Ifølge rapporten er effektiviseringspotentialet i forsyningssektorerne, heriblandt vand, fjernvarme og elektricitet - estimeret til 7,1 mia. kroner årligt frem mod 2025. Rapporten var bestilt af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og i en pressemeddelelse udtalte tidligere minister Lars Chr. Lilleholt: "Der er tale om et stort potentiale for effektivisering af forsyningssektorerne, som vil gavne borgere og virksomheder. Ved at gøre tingene bedre og mere effektivt kan vi give de danske husholdninger flere penge mellem hænderne og styrke virksomhedernes bundlinje, så det vil jeg selvfølgelig arbejde for.” Rapporten pegede desuden på en række umiddelbare risici for investeringer, og her nævnes der blandt andre de forbrugerejede og de kommunalejede forsyningsselskaber, der ifølge rapporten, mangler professionelle bestyrelser og en uvildig stillingtagen til investeringsbeslutninger.

Med denne konference vil vi se nærmere på spørgsmålet, om den forbrugerejede forsyningssektor er en så dårlig forretning, som regeringen påstår. Vi vil også forholde os kritisk til regeringens udsagn om, at en effektivisering af forsyningssektoren vil give borgerne større forsyningssikkerhed, renere vand, billigere (vind)energi og varme samt en højere miljøbeskyttelse.

Disse spørgsmål vil vi undersøge sammen med repræsentanter fra virksomheder og organisationer, eksperter, tænketanke, og politikere med pulsen på forsyningsområdet.

Ved at samle de forbrugerejede vandværker, fjernevarmeværker og vindmøllelaug, ønsker vi med denne konference at sætte fokus på, at den forbrugerejede forsyningssektor i Danmark ikke alene er effektiv og veldrevet, men også giver borgerne den bedste pris og den bedste kvalitet. Alt i alt synes vi, at forbrugereje er en rigtig god forretning. Og så er forbrugereje godt for udviklingen i lokalområderne og for demokratiet.

Hvad vil dagen byde på?

Konferencen består dels af tværgående faglige indlæg om forsyningssektoren i Danmark og dels af paneldebat fra organisationer, tænketanke, folkeejede og forbrugerejede forsyningsvirksomheder og regeringens energi- og klimaordførere. 

For yderligere information kontakt Elsa Brander 33 55 77 44 / eb@kooperationen.dk 

Tidspunkt: tirsdag den 14. marts 2017, kl. 10:00-16:00
Sted: Fællessalen, Christiansborg
Tilmeldingsfrist: fredag den 10. marts 2017. 
Pris: Deltagelse er gratis – med et no-show fee på 500 kr.  

Gode råd! Deltagerne skal planlægge at komme til Christiansborg i god tid (20 minutter) inden konferencens start, da alle skal igennem et sikkerhedstjek. Indgangen til højre for hovedindgangen/trappen i gården benyttes. Klik på kortet her. Kom til konferencen med offentlig transport eller cykel. P-pladser findes stort set ikke omkring Christiansborg. TILMELDINGEN ER LUKKET