Coronavirus / Covid-19

 • Et afslag på fastansættelse var ikke en opsigelse
  18. august 2016

  Et afslag på fastansættelse var ikke en opsigelse

  I en nylig afsagt dom fra Østre Landsret er det igen fastslået, at en beslutning om ikke at fastansætte en gravid medarbejder efter udløbet af hendes tidsbegrænsede ansættelse, ikke var at sidestille med en opsigelse Efter ligebehandlingsl…
  Læs mere

 • JORTON A/S får ny direktør
  18. august 2016

  JORTON A/S får ny direktør

  JORTON A/S har udnævnt Allan Harbo som administrende direktør. Allan Harbo er uddannet ingeniør, kloakmester og snedker. Han har været ansat samlet 14 år hos JORTON A/S heraf de sidste 11 år som afdelingschef for JORTON’s Region Nord. Læs p…
  Læs mere

 • JA! Kædeansvar gælder
  18. august 2016

  JA! Kædeansvar gælder

  Klagenævnet for Udbud har netop afsagt en kendelse vedrørende kædeansvar på baggrund af en klage fra Dansk Byggeri Region Hovedstaden havde i udbudsbetingelser vedrørende opførelsen af et parkeringshus på Nyt Hospital Herlev blandt andet p…
  Læs mere

 • Lovforslag om hvidvask af penge i høring
  18. august 2016

  Lovforslag om hvidvask af penge i høring

  Kooperationen har følgende bemærkninger om forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme: Vi finder i forhold til implementeringen af 4. Hvidvaskdirektiv i dansk lovgivning, at vi med dette nye…
  Læs mere

 • Konsulent søges til Kooperationen
  4. august 2016

  Konsulent søges til Kooperationen

  Fællesskaber med stærke værdier. Som arbejdsgiver og interesseorganisation for de kooperative og socialøkonomiske virksomheder i Danmark er Kooperationen en organisation i stærk udvikling. På tværs af brancher og selskabsformer har vi det …
  Læs mere

 • Ny finanseringsmulighed for socialøkonomiske virksomheder
  21. juli 2016

  Ny finanseringsmulighed for socialøkonomiske virksomheder

  Iværksættere og socialøkonomiske virksomheder kan se frem til oprettelsen af to nye puljer med i alt knap 10 mio. kr. Pengene uddeles af Erhvervsstyrelsen og kommer fra overskuddet fra salg af erindringsmønter i anledning af Dronningens 70 …
  Læs mere

 • Ny informationsfolder
  24. juni 2016

  Ny informationsfolder

  "Nye muligheder - giv jeres virksomhed et fællesskab for fremtiden" er titlen på vores nye informationsfolder. Du kan læse den her.
  Læs mere

 • Harmonisering af reglerne om G-dage
  7. juni 2016

  Harmonisering af reglerne om G-dage

  I medfør af en lov vedtaget den 3. juni 2016 bliver retten til G-dage harmoniseret. Retten til den tredje G-dag forsvinder helt, så der fremover maksimalt kun kan udbetales to G-dage. Samtidig forsvinder undtagelsen om, at der ikke skal bet…
  Læs mere

 • Tilbudsloven og evalueringsmodellen
  26. maj 2016

  Tilbudsloven og evalueringsmodellen

  Pligten til at offentliggøre evalueringsmodellen gælder også for udbud efter tilbudsloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort et notat, hvoraf det fremgår, at offentliggørelse af evalueringsmodelllen også gælder for lici…
  Læs mere

 • Med samfundsansvar i blodet
  12. maj 2016

  Med samfundsansvar i blodet

  Interview med Susanne Westhausen.  Der ligger en overlevelseskraft i, at når der opstår kriser, rykker mennesket tættere sammen. Sammenhold gør stærk, siger man, og ingen kan vel være i uenig i, at det i hvert fald ikke gælder for det mods…
  Læs mere

 • Rapporten The Power of Cooperation
  27. april 2016

  Rapporten The Power of Cooperation

  Onsdag den 20. april 2016 var repræsentanter fra alle hjørner af den europæiske kooperation samlet til generalforsamling i Cooperatives Europe. Her var der oplæg fra græske, italienske og tyrkiske kooperativer om, hvordan de bidrager til at…
  Læs mere

 • Social impact på bundlinjen
  26. april 2016

  Social impact på bundlinjen

  Bliv klogere på hvordan du måler effekten af dit samfundsengagement på den miljømæssige, sociale og økonomiske bundlinje. Og hvordan du kan bruge impact målinger som løftestang til værdiskabelse og innovation i din virksomhed. Kooperatione…
  Læs mere

 • Opsigelse af medarbejder med handicappet barn var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven
  26. april 2016

  Opsigelse af medarbejder med handicappet barn var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

  Højesterets har afgjort, at der hverken var tale om direkte eller indirekte forskelsbehandling i kommunes opsigelse af en medarbejder, der havde haft orlov til pleje af sit handicappede barn. En kommune var på grund af faldende børnetal nø…
  Læs mere

 • Ny vejlov og bod ved forsinkelser
  25. april 2016

  Ny vejlov og bod ved forsinkelser

  Den nye ’Lov om offentlige veje’, der trådte i kraft den 1. juli 2015, beskriver, at Vejmyndigheden i en kommune kan lade en gravetilladelse være betinget af en bod ved forsinkelser. Disse regler er nu beskrevet i Transport- og Bygningsmin…
  Læs mere

 • Kooperationens årsmøde 2016
  1. marts 2016

  Kooperationens årsmøde 2016

  Kooperationens årsmøde finder sted den 8. juni 2106 i København for medlemmer. Programmet indeholder generalforsamling, oplæg og hyggeligt samvær. Årets oplæg er af Morten Albæk, filosof, professor og erhvervsmand, som vil fortælle om nødve…
  Læs mere

 • Udbudsloven - ændringer
  1. februar 2016

  Udbudsloven - ændringer

  Udbudsloven trådte i kraft den 1. januar 2016. Der har ikke tidligere været en dansk lov om udbud. Hidtil har det bagvedliggende EU-direktiv været implementeret direkte ved en bekendtgørelse. Når udbudspraktikere, advokater, dommere m.fl. h…
  Læs mere

 • Brev til beskæftigelsesministeren
  15. januar 2016

  Brev til beskæftigelsesministeren

  Kooperationen arbejder målrettet for en revidering af rimelighedskravet og dispensationsmulighederne for socialøkonomiske virksomheder, sådan at udsatte borgere, herunder også førtidspensionister, lettere kan opnå og/eller bibeholde deres b…
  Læs mere

 • Ansættelsesklausuler
  7. januar 2016

  Ansættelsesklausuler

  Lov om ansættelsesklausuler er trådt i kraft den 1. januar 2016. Nogle af lovens hovedtræk er: Nye og strenge gyldighedsbetingelser for aftaler om klausuler Nye og snævre grænser for klausulers varighed Nye krav om kompensation til med…
  Læs mere

 • Ophævelse af 70-årsreglen
  4. januar 2016

  Ophævelse af 70-årsreglen

  Ophævelse af 70-årsreglen i forskelsbehandlingsloven træder i kraft 1. januar 2016.  Vilkår i gældende individuelle aftaler om pligtmæssig fratræden ved det fyldte 70. år bliver ugyldige pr. 1. januar 2016, og det vil efter denne dato være…
  Læs mere

 • Åbningstider mellem jul og nytår
  10. december 2015

  Åbningstider mellem jul og nytår

  Sekretariatet holder lukket for telefonisk og personlig betjening fra torsdag den 24. december 2015 til og med fredag den 1. januar 2016. Ved særligt hastende problemstillinger kontakt venligst Tom Klausen, 22 95 00 08 eller David Bar-Shalo…
  Læs mere