Netværksmøde for unge kooperativister

26. september 2018 kl. 15:00 - 16.30

Unge New GA 700Px 

Som led i vores nye strategi vil Kooperationen stifte ”Netværk for Unge Kooperativister”. Baggrunden er, at vi synes, at det er afgørende, at det kommende netværk bliver det sted, hvor I som unge kooperativister og nystartede kooperativer kan sparre og bruge hinandens erfaringer til at udvikle stærke virksomheder og nye ideer.

Det vil ske gennem opbygning af partnerskaber, arbejdsgrupper, projektarbejde, rådgivning, workshops og netværksmøder. Netværket vil også styrke jeres gennemslagskraft som kooperative brobyggere på det danske arbejdsmarked.

På den baggrund inviterer vi til et arbejdsmøde i Kooperationens Hus, hvor målet er at formalisere og koordinere indsatsen for netværket.

Hvad skal vi til mødet?

Til mødet skal vi fastlægge netværkets aktiviteter og målsætninger, herunder rammerne for netværket og de ressourcer, der er behov for som fx hvem skal repræsentere netværket internt og eksternt.

Vi skal også finde ud af hvilke arbejdsgrupper og projekter skal etableres, hvilke kompetencer der er behov for, hvad netværket kan gøre for jeres virksomhed, hvad netværket skal hedde og hvordan vi skal formidle og offentliggøre netværket.

Hvad skal netværket?

  • Netværket skal skabe partnerskaber med de øvrige kooperative og demokratiske organisationer og virksomheder. 
  • Bygge bro mellem kooperativer, skoler, universiteter og ungdomsorganisationer
  • Fremtidssikre de kooperative arbejdspladser
  • Skabe bedre muligheder for kooperativt entreprenørskab
  • Skabe fremtidens kooperative virksomheder

Vi er overbevist om, at kooperativer kan give de unge en stemme gennem:

  • Indflydelse og medejerskab på arbejdsmarkedet
  • Mulighed for at skabe eget job eller arbejde i modstandsdygtige virksomheder
  • Større indflydelse på eget arbejdsliv

Vil du at være en del af dette nye netværk og være med til at skabe fremtidens kooperativer? Så tilmeld dig på denne side eller på e-mail: eb@kooperationen.dk

Tid og sted

Den 26. september 2018, kl. 15.00-16.30.
Kooperationens Hus, Reventlowsgade 14, 5, 1651 København V.

Vi glæder os til at møde jer!

Tilmelding

Tilmeldingsfrist er senest mandag den 24. september 2018.

Netværksmøde for Unge Kooperativister