Enklere kontanthjælpssystem

14. oktober 2024

Halvdagskursus om reform af ydelsessystemet (nyt og enklere kontanthjælpssystem)

I oktober 2023 blev der indgået politisk aftale om at reformere kontanthjælpssystemet. Det nye system, skal være mere enkelt og gennemskueligt for borgere og sagsbehandlere.

På foranledning af flere medlemsorganisationer udbyder Kooperationen et halvdagskursus om reformen. 

Underviser på kurset vil være cand.jur.,ph.d. Jannie Dyring.

Grundlaget for det nye ydelsessystem består af tre lovforslag, herunder det centrale forslag om ændring af kontanthjælpssystemet, hvor antallet af ydelser reduceres, særordninger og tillæg afskaffes, og der indføres nye regler om f.eks. boligstøtte, fritidstillæg til børn samt medicintilskud. De to øvrige forslag vedrører reglerne om optjening af ret til ydelser i kontanthjælpssystemet dvs. opholdskrav og beskæftigelseskrav samt arbejdspligt for personer, som ikke opfylder disse to krav.

Tidspunkt:
Kurset er planlagt til efterår 2024 - er du interesseret kan du kontakte konsulent Ulrik Boe Kjeldsen på ubk@kooperationen.dk

Sted:
Vil fremgå her.

Pris:
* Pris for medlemmer: 1.200 kr. per deltager (tilmelder flere sig fra samme virksomhed får de 50 % af prisen) (læs mere nedenfor).

Pris for ikke-medlemmer 2.000 kr. per deltager.

* Ved flere deltagere fra samme virksomhed, tilbyder vi 50 % rabat fra og med den anden deltager fra samme virksomhed. Dvs. første deltager: 1.200 kr. anden deltager: 600 kr., tredje deltager: 600 kr. Alle skal tilmelde sig individuelt. Vi fremsender en samlet faktura pr. virksomhed.

Forplejning:
Kaffe, te, vand chokolade og frugt.

Tilmeldingsfrist
Frist for tilmelding vil fremgå her.
Der er 20 pladser. Tilmelding er bindende.
Vi udsender faktura efter tilmeldingsfristen.

Har du spørgsmål kan du kontakte konsulent Ulrik Boe Kjeldsen på ubk@kooperationen.dk