AB 18 kurser

18. september 2019

AB18 Entrepriseretlig opdatering

Indhold

Halvdagskurset giver blandt andet en gennemgang af udvalgte nye bestemmelser i AB18 – samt gennemgang af oftest forekomne fravigelser til AB 18 og hvad disse fravigelser betyder for dig som tilbudsgiver. Derudover vil seneste voldgiftspraksis blive omtalt.

Målgruppe

Alle, der i det daglige beskæftiger sig med entrepriseretlige problemstillinger.

Undervisere

Advokat Thomas Heintzelmann fra INTERLEX advokater i Aarhus. Juridisk konsulent Lars Tolstrup, Kooperationent.

Hvor og hvornår

Aarhus, JORTON, Robert Fultons Vej 16, den 18. september 2019 kl. 13:00 - 16:00
Kolding, JORTON, Korsvej 13, den 8. oktober 2019 kl. 13:00 - 16:00
Glostrup, Christiansen & Essenbæk, Ejby Industrivej 80, den 23. oktober 2019 kl. 13:00 - 16:00 

Læs mere og tilmeld dig her