AB 18 Entrepriseretlig opdatering

26. marts 2020 kl. 09:00 - 12.00

Halvdagskurset giver blandt andet en gennemgang af udvalgte nye bestemmelser i AB18 – samt gennemgang af oftest forekomne fravigelser til AB 18 og hvad disse fravigelser betyder for dig som tilbudsgiver. Derudover vil seneste voldgiftspraksis blive omtalt..

Undervisere
Advokat Thomas Heintzelmann fra INTERLEX advokater i Aarhus. Thomas beskæftiger sig dagligt med entrepriseret, derudover har han været Kooperationens eksterne sparringspartner under AB-18 udvalgsarbejdet.
Juridisk konsulent Lars Tolstrup, Kooperationen og medlem af AB-Revisionsudvalget.

Målgruppe
Alle, der i det daglige beskæftiger sig med entrepriseretlige problemstillinger.

Tid og sted
Kurset afholdes hos Jorton, Højmevej 24, 5250, Odense SV. Læs mere og tilmeld dig her