AB 18 Entrepriseretlig opdatering

15. maj 2019 kl. 13:00 - 16.00

Halvdagskurset giver en entrepriseretlig opdatering på AB 18 - herunder blandt andet en gennemgang af oftest forekommende fravigelser til AB 18, skærpelse ved ændringsarbejder, de nye formularer der skal anvendes, de nye procesregler fra Voldgiftnævnet vedrørende tvisteløsning samt en gennemgang af den seneste voldgiftspraksis.

Undervisere
Advokat Thomas Heintzelmann fra INTERLEX advokater i Aarhus samt Juridisk konsulent Lars Tolstrup, Kooperationen og medlem af AB-Revisionsudvalget.

Målgruppe
Alle, der i det daglige beskæftiger sig med entrepriseretlige problemstillinger.

Tid og sted
Kurset afholdes i Aarhus, Aalborg, Glostrup og Kolding. Læs mere og tilmeld dig her