Overenskomster

Her finder du hovedaftalen, overenskomster og generelle satser for dagpenge, skattefri diæter, kørsel og andre relevante oplysninger.

Protokollater