Vinterkurser

Indhold

Kooperationen afholder hvert år et vinterkursus for medlemsvirksomheder, hvor der sættes fokus på vinterbyggeriets love- og aftaleforhold, og herunder vinterbekendtgørelsen.

Formål

Formålet med kurset er, at give deltagerne indsigt i og kendskab til vinterbyggeriets love- og aftaleforhold, og de krav der stilles til planlægning og udførelse af vinterforanstaltninger.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med vinterbyggeri i vinterperioden.

Kursusbeskrivelse

Kurset omfatter blandt andet følgende temaer:

  • Generelle vilkår 
  • Vinterbekendtgørelsen herunder gyldighedsområde, årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger, ansvar og pligter samt betalingsforhold.
  • Betalingsforhold
  • De nye regler i AB 18
  • Overenskomstbestemte Vinterforanstaltninger
  • Byggepladsbekendtgørelsen
  • BR18
  • Håndtering af fugt i byggeriet

Kurset afholdes:

Glostrup
22. november 2018 hos Christiansen og Essenbæk, Ejby Industrivej 80, 2600 Glostrup kl. 12:00 – 16:00
Tilmeldingsfrist torsdag 15. november 2018

Aarhus
4. december 2018 hos JORTON, Robert Fultons Vej 16, 8200 Aarhus kl. 12:30 – 15:30
Tilmeldingsfrist torsdag 29. november 2018

Aalborg
8. januar 2019 hos JORTON, Halkjærvej 8, 9200 Aalborg SV kl. 12:30 – 15:30
Tilmeldingsfrist torsdag den 13. december 2018

Deltagelse og afbud

Deltagelse er gratis. Ved manglende afbud opkræves kr. 500,00