Tilbudsloven & AB-Forbruger

Indhold

Tilbudsloven er en lov, som man som bydende skal have et godt kendskab til, hvis man vil sikre sig, at der ikke bliver løbet om hjørner med en, når der afholdes licitation eller indbydes til f.eks. prækvalifikation eller forhandling.

Du skal have et godt kendskab til AB-Forbruger, som har været gældende siden den 1. januar 2010.

En forbruger kan nemlig også være ikke-erhvervsdrivende foreninger såsom ikke-professionelle sportsforeninger, ejerforeninger og andelsboligforeninger. Og dette selvom der anvendes en arkitekt, ingeniør eller advokat som professionelle rådgivere. Kurset foregår som en  halvdags kursus.

Ingen kurser pt.