Inspirationsmøde Fællesskabsøkonomier

Program

Fællesskabsøkonomier, andelsorganisering og udvikling i landdistrikterne

Går du med tanker om at etablere et arbejdsfællesskab, en landsbyudviklingsforening eller andre fælles tiltag?

Hvorfor er det en god idé at etablere fællesskabsøkonomier?

Fællesskabsøkonomier består af demokratiske drevne virksomheder, andelsorganiseringer og foreninger. Fællesskabsøkonomier er endvidere økonomisk forpligtende fællesskaber. På dette møde sætter vi fokus på de forpligtende økonomiske fællesskaber og den nyere andelsorganisering.

Der er jo gamle traditioner for økonomiske fællesskaber i Thy – Thisted Arbejderforening startede sammen med Pastor Sonne den første brugs i Danmark i Thisted i 1866. Og Vorupør Fiskekompagni – et indremissionsk Fiskekompagni stiftet på kooperativ basis med yderligere en dagsorden: mindre brændevin!

Fællesskabsøkonomierne og andelstankegangen bidrager til at fastholde og udvikle erhverv og beskæftigelse i landdistrikterne. Der opstår nye fællesskabsøkonomier rundt omkring, bl.a. dagligvarebutikker, landsbyudviklingsorganiseringer, andelsboligfællesskaber, lokale erhvervsudviklingsorganisationer og arbejdsfællesskaber. Inden for energiforsyningen finder vi både de ældre og de nyere: Vand- og varmeværker og vind- og sol energi. De lokale andelsmejerier har også stor lokal betydning.

Tid og sted

Onsdag den 14. november 2018, kl. 16.30-20.00.
Vildsund Færgekro, Sundbyvej 238, 7950 Erslev.

Deltagelse

Deltagelse er gratis. 

Tilmeldingsfrist

Torsdag den 8. november 2018. 

Tilmelding Inspirationsmøde