CEDP Projekt

Kooperationen deltager i projektet Kooperativer for udvikling. Projektet, der er ledet af Cooperatives Europe, er medfinansieret af Europa-Kommissionen i henhold til ikke-statslige aktørers tilskudsordning.

Projektet bygger på aktiviteterne i Cooperatives Europe Development Platform (CEDP). Projektet blev lanceret i 2012 og tager udgangspunkt i arbejdsmetoder og strategier til udviklingen af kooperativer verden over. Projektet sigter mod at implementere erfaringer med henblik på en systematisk, effektdrevet og bæredygtig tilgang, der skal gøre den kooperative forretningsmodel mere synlig blandt den enkelte, samfundet og staten. 

Projektet søger ligeledes at forstærke dialogen mellem de kooperative organisationer og EU-beslutningstagere med henblik på at skabe sammenhæng mellem EU-politikker og strategisk udvikling af nye kooperativer, således at den kooperative forretningsmodel opnår større synlighed indenfor EU.

Projektpartnere er: Kooperationen (DK), Cecop-Cicopa Europe, CERA-BRS (Belgium), The Co-operative College (UK), Coopermondo-Confcooperative (Italy), DGRV (Germany), Eurocoop (EU), FNCuma (France), Legacoop (Italy), WeEffect (Sweden).

Associerede partnere: ACC – The Central Union of Turkish Agricultural Credit Cooperatives (Turkey), The Fair Trade Advocacy Office (FTAO), ICA - International Cooperative Alliance (central Offices), ICA Africa, Cooperatives of the Americas, ICA Asia Pacific.

Rapport: Building Strong Development Cooperatives

Formålet med rapporten Building Strong Development Cooperatives er at styrke samarbejdet mellem kooperativer og EU-institutioner samt diskutere og finde svar på de udfordringer, som både eksisterende og fremtidige partnerskaber mellem kooperativer og EU i dag står overfor.

Rapporten giver endvidere et indblik i kooperativernes specifikke arbejdsmetoder og målsætninger inden for bæredygtig udvikling og de fordele der er i samarbejdet mellem kooperativer og internationale institutioner. Med Building Strong Development Cooperatives ønsker CEDP dels at synliggøre den kooperative forretningsmodel og udbrede fordelene ved nye kooperative forretningsformer, dels at belyse, hvordan EU kan inddrage kooperativer i grænseoverskridende problemstillinger og i udviklingsarbejde med henblik på en forstærket dialog.

Du kan hente projektrapporten her: Building Strong Development Cooperation Partnership Opportunities Between Cooperatives and the EU (pdf) 
Du kan læse et interview om Kooperationens rolle i CEDP her

Cooperatives in Development 

Cooperatives in development is a project lead by Cooperatives Europe and co-financed by the European Commission under the Non-State Actors (NSA) grant scheme. The project builds upon the activities of the Cooperatives Europe Development Platform (CEDP).

This group convenes cooperative federations from Europe on issues of development policy and development implementation where and when cooperatives are involved.

Cooperatives in development project, which started in September 2012, aims at fostering exchanges within the global cooperative network for an impact-driven, coordinated, and sustainable cooperative development approach. It also seeks to enhance dialogue with the EU institutions, providing decision-makers with input and data from grass-roots cooperatives so as to support coherent EU policy-making and strategic planning, and advocating for greater visibility of cooperatives within EU policies.

Project partners:  Kooperationen (DK), Cecop-Cicopa Europe, CERA-BRS (Belgium), The Co-operative College (UK), Coopermondo-Confcooperative (Italy), DGRV (Germany), Eurocoop (EU), FNCuma (France),, Legacoop (Italy), WeEffect (Sweden).

Associate partners: ACC – The Central Union of Turkish Agricultural Credit Cooperatives (Turkey), The Fair Trade Advocacy Office (FTAO), ICA - International Cooperative Alliance (central Offices), ICA Africa, Cooperatives of the Americas, ICA Asia Pacific.

Duration - The project officially started on 15 September 2012 and has a duration of 30 months.

Go to the CEDP Platform