Sønderborg Fællesfond

Mange danske lokalsamfund kæmper en brav kamp imod landsbydøden. Men den lokale udvikling udfordres af faldefærdige huse og dårlige finansieringsmuligheder for tilflyttere.

Med en lokal fællesejet finansieringsfond kan borgere sammen rejse finansiering til at modvirke afvikling af deres lokalområde. Dette kan blandt andet ske ved at fonden opkøber, istandsætter og sælger faldefærdige bygninger og ved at hjælpe med finansieringen til nye tilflyttere.

I Sønderborg står det lokale byrådsmedlem Anders K. Brandt i spidsen for en gruppe borgere, der ønsker at etablere en sådan finansieringsfond. Sammen har vi fået midler fra Landdistriktspuljen til at udvikle den endelige organisations- og forretningsmodel for fonden. Samtidig skal projektet kortlægge erfaringer, best practise og de lovgivningsmæssige rammer for etableringen af lokale finansieringsfonde.

Vil du være med?

Har du selv været med til – eller ønsker du - at etablere en fællesejet finansieringsfond i dit lokalområde? Har du særlig viden om eller erfaringer med lignende tiltag? Er du ekspert på området eller blot nysgerrig? Så skriv dig op til vores ERFA-netværk om fælles finansiering på landet. Vi holder dig opdateret om vores arbejde med at etablere Sønderborg Fællesfond samt den viden og de erfaringer, vi indsamler igennem projektet.

Vi vil meget gerne høre om dine erfaringer!

Har du erfaringer eller viden på området, eller kender du nogen der har?
Så kontakt os endeligt!

Ulrik Boe Kjeldsen
Konsulent, Kooperationen
ubk@kooperationen.dk 
T. 22 22 05 35

Anders K. Brandt
anders@hundslev.dk 
T. 61 33 34 83