Årsmøde 2017

Torsdag den 8. juni 2017

Kl. 09.30 Registrering og morgenkaffe
Kl. 10.00 Velkomst
Kl. 10.15 De nye globale bæredygtighedsmål v/ Mogens Lykketoft
Kl. 11.15 Fremtidsperspektiver for Kooperationen v/ dir. Kristian Weise, Cevea

Kl. 12.00 Generalforsamling i henhold til Kooperationens vedtægter
 
  • Årsmødets konstituering
  • Beretning for organisationens virke
  • Regnskab for 2016
  • Indkomne forslag
  • Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Fremlæggelse af handlingsplan for organisationen 2017/2018
  • Eventuelt
Kl. 13.00  Frokost
Kl. 14-14.30 Ankomst til Comwell Aarhus
Kl. 15-17.00 Tre virksomhedsbesøg 
Kl. 17.30 Retur til Comwell Aarhus
Kl. 19.00 Festmiddag i Smedien og underholdning
 

Tilmelding og pris

Sidste frist for tilmeldingen er fredag den 21.april 2017. Tilmeld dig her.

Pris for deltagelse inklusiv festmiddag med underholdning kr. 1.200.
Pris for enkeltværelse inklusiv morgenmad kr. 1.100.

Turbinehallen

Årsmøde 2017 foregår i år i Turbinehallen, tidligere kendt som Den Elektriske Lys- og Kraftstation. Turbinehallen er et fascinerende eksempel på industriarkitekturen i 1900-tallet med dets smukke facademurværk i røde, blødstrøgne mursten og de store gavle med rundbuede vinduespartier. Selv om de store maskiner for længst er fjernet, er den særlige værkstedsstemning stadig intakt med tilsodede lofter og vægge og ikke mindst den gamle loftskran.

Indlæg

De nye globale bæredygtighedsmål
v/ Mogens Lykketoft
Fhv. udenrigs-, finans- og skatteminister samt fhv. formand for Folketinget og for FN’s Generalforsamling, Mogens Lykketoft, vil tale om FN’s nye globale bæredygtighedsmål.

De nye mål løfter vores fælles ambition om at fremme fred og sikkerhed og udrydde den ekstreme fattigdom og sult i verden, reducere uligheder og sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle. Verdensmålene er vores fælles plan, som skal bidrage til at løse de store udfordringer, som vi står overfor i dag. Udfordringer som bl.a. økonomisk, social og politisk marginalisering, stigende ungdomsarbejdsløshed, ulighed, fødevaremangel og klimaforandringer har store globale konsekvenser, og skal derfor løses i fællesskab.
I Kooperationen er vi særligt optaget af, hvordan vi sammen kan bidrage til at nå verdensmålene økonomisk og socialt og samtidig skabe anstændige jobs og bæredygtige kooperative og socialøkonomiske forretninger, der skal sikre, at verden bliver et bedre sted at leve i.

Fremtidsperspektiver for Kooperationen
v/ direktør Kristian Weise, Cevea
Kooperationen har engageret tænketanken Cevea til at analysere og beskrive den kooperative nutidshistorie, fremtidens økonomier, erhvervsstrukturer og arbejdsmarkedet og sætte det i en sammenhæng, så vi kan se de strategiske muligheder for Kooperationen i alt det nye. Her på årsmødet får vi de første bud, som bestyrelsen skal arbejde videre med – og mulighed for debat om de nye temaer som deleøkonomi, platformsøkonomi osv. Cevea er en uafhængig, progressiv tænketank, der har til formål at udvikle idéer for at fremme et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab.

Virksomhedsbesøg

Derefter er der mulighed for et spændende besøg hos enten byggeriet Det Nye Universitetshospital (Skejby), Vækstpark for Socialøkonomi eller foreningen Sager der Samler.

1. Når Det Nye Universitetshospital (DNU) står færdigt i 2019 bliver det, den største arbejdsplads i Aarhus Kommune. Byggeriet af det store hospitalskompleks er organiseret som en by med kvarterer, gader, pladser og torve som grundlag for en mangfoldig og levende grøn bydel. Hospitalet er tegnet til fleksibelt at kunne imødekomme fremtidens krav til teknik, behandlingsformer og arbejdsmetoder. Og det vil give et betydeligt kvalitativt løft for både patienternes oplevelse og personalets arbejdsforhold.

2. Vækstpark for Socialøkonomi er det nye kraftcenter for iværksætteri, socialt entreprenørskab og nye veje til beskæftigelse – en 7.400 kvadratmeter ny socialøkonomisk erhvervspark i Aarhus.
Stedet er et stort og blomstrende fællesskab, der under samme tag tilbyder små og store lejemål for en bred vifte af virksomheder, som alle har det til fælles, at de ønsker at arbejde med både en økonomisk og en social bundlinje. Vækstpark for Socialøkonomi har således til formål at skabe levedygtige forretninger, som kan bidrage til skabelsen af nye job og gensidigt inspirere hinanden. Virksomhederne, der lejer sig ind i den nye vækstpark, får adgang til en lang række ydelser, som varetages af folk, der er ansat på særlige vilkår.

3. Sager der Samler er et hus for aktive medborgere og hverdagsaktivister med forskellige baggrunde. Fælles for dem alle er ønsket om at være med i et fællesskab, der gør en synlig forskel. Hos Sager der Samler arbejder medlemmerne for at styrke demokratiet og forny samfundet nedefra. Det, der driver foreningen, er et ønske om at bruge medlemmernes engagement og erfaring til at gøre Aarhus til en aktiv by og for at skabe nytænkende løsninger på udfordringer; som voksende ulighed, ressourceknaphed og klimaforandringer. Foreningen har 80 medlemmer og et netværk på 800 mennesker fra byens virksomheder, frivillige organisationer og ganske almindelige borgere. Der samles omkring 30 forskellige aktiviteter lige fra Vov Pelsen til Vores Havn.

Festmiddag

Vi har arrangeret årets festmiddag i Smedien i hjertet af Aarhus. Restauranten er placeret i Centralværkstedet, et rustikt og historisk sted bygget i 1862 som værkstedsbygning for DSB. Lokalet, der har et New Yorker stemning, er nyrenoveret. Traditionen tro vil der under middagen være rig lejlighed til hyggeligt samvær med nye og gamle venner, og i løbet af aftenen skal vi sammen opleve noget festligt og spændende.

Tilmelding til Kooperationens årsmøde torsdag den 8. juni 2017

Sidste frist for tilmeldingen er fredag den 21. april 2017.

Pris for deltagelse inklusiv festmiddag med underholdning kr. 1.200.
Pris for enkeltværelse inklusiv morgenmad kr. 1.100.

Ved tilmeldingen skal I angive, hvilken af de tre virksomheder I ønsker at besøge. Hvis I vil være sikre på at få jeres første prioritet, skal I være hurtigt ude. Der er plads til max. 30 personer per besøg.

OBS: Ved deltagelse i virksomhedsbesøg skal du vælge prioritet nr. 1, 2 og 3. 

Kooperationens årsmøde 2017