Socialøkonomisk Forum

24. august 2017 kl. 14:00 - 17:30

Så er det snart tid til næste møde i Kooperationens Socialøkonomiske Forum. Arrangementet er for alle medlemsvirksomheder i Kooperationen, der arbejder med eller interesserer sig for socialøkonomi.

Om Socialøkonomisk Forum

Med Socialøkonomisk Forum vil vi samle socialøkonomiske aktører og interessenter i Kooperationen til to årlige arrangementer, hvor programmet står på faglig inspiration, netværk og debat om socialøkonomien.Målet er at styrke det socialøkonomiske arbejde: På det politiske og det praktiske plan, nationalt og lokalt, og i den enkelte virksomhed som i Kooperationen som helhed.

Samtidig er det vores ambition, at Socialøkonomisk Forum vil bidrage til at styrke relationer og samarbejdsflader mellem vores socialøkonomiske medlemsvirksomheder – og lige så vigtigt: Relationen mellem arbejdet ude i virksomhederne og vores arbejde med at fremme socialøkonomien i Kooperationens sekretariat.

Program 

Kl. 14.00 Velkomst og præsentation

Kl. 14.15 Sidste nyt i Kooperationen og på SØV-området
Vi giver en kort gennemgang af, hvad der er sket siden sidst:
Er der nye spændende tiltag, puljer, arrangementer eller lignende, og hvad sker der på det politiske niveau?

Kl. 14.30 Top ti bedste tips og trick til fondssøgninger 
Lotte Jensen fra Upfront Europe er det tætteste man kommer på en vaskeægte fondsekspert. Hun har siden 1989 specialiseret sig i rådgivning om projektfinansiering fra såvel nationale som internationale støtte- og tilskudsordninger til både den private, den frivillige og den offentlige sektor. Lotte fortæller om sine bedste erfaringer med at udarbejde en god og gangbar ansøgning.

Kl. 15.30 Pause
Med mulighed for individuel sparring fra fondsekspert Lotte Jensen.

Kl. 15.45 Nyheds- og sparringsrunde
Er der sket noget nyt og spændende i de enkelte virksomheder?
Herunder mulighed for at få inputs og sparring på specifikke problemstillinger.

Kl. 16.45 Rundtur i Saxogade samt lidt let at spise og drikke i Cafe Sonja
Vi besøger den socialøkonomiske gade og hører om Settlementets erfaringer at samskabe socialøkonomi samt at søge fonde. Settlementet har blandt andet modtaget donationer fra Tuborgfonden, Realdania, partnerskabspuljen samt A.P. Møller fonden.

Kl. 17.30 Tak for i dag

Dato

Torsdag den 24. august 2017, kl. 14.30 - 17.00.

Sted

Settlementet, Cafe Sonja, Saxogade 86, 1662 København V.

Pris

Gratis.

Tilmelding

Senest den 18. august 2017 til Karen Elisabeth Høeg på keh@kooperationen.dk eller telefon 20 20 20 40.

Kontakt os gerne vedrørende refusion af transportudgifter (vest for Storebælt).